Gesellschafterstruktur

Hamburg

Gesellschafter der GlobalGreen InnoTech GmbH

Jörg Asmussen

Sebastian Averdung

Sebastian Averdung Gesellschafter GlobalGreen InnoTech GmbH

Sigurd Hildebrandt

Sigurd Hildebrand Gesellschafter GlobalGreen InnoTech GmbH

Frank Schweikert

Frank Schweikert GlobalGreen InnoTech GmbH